indecity

Skradzione dziecko

Skradzione dziecko, podobnie jak Alicja w krainie czarów, to opowie??, która pozwala zajrze? pod podszewk? naszego ?ycia. To ba?? dla doros?ych, w?drówka wstecz, ku tej dramatycznej chwili, w której wielu z nas zdradzi?o swoje marzenia, idea?y…
Pewnego dnia ma?y Henry Day tak bardzo pogniewa? si? na mam?, ?e uciek? z domu i schowa? si? w lesie. Nast?pnego dnia go odnaleziono, ale tak naprawd? wcale do domu nie powróci?. Zosta? podmieniony. Nie on jeden…
37 sec.

Smak zycia

filmik reklamujacy ksiazke Agnieszki Maciag “Smak zycia”
32 sec.

Slodkie zycie

filmik reklamujacy ksiazke Ewy Frykowskiej-Morelle “Slodkie zycie”
44 sec.

Dziecioodporna

filmik reklamujacy ksiazke Emily Giffin “Dziecioodporna”
24 sec.

Cos pozyczonego

filmik reklamujacy ksiazke Emily Giffin “Cos pozyczonego”
54 sec.

Trzy polowki jablka

filmik reklamujacy ksiazke
40 sec.

Dziewczyna, ktorej jedno w glowie

filmik reklamujacy ksiazke Dziewczyna, ktorej jedno w glowie
40 sec.

Piłka sss… kopana

Pi?ka sss… kopana to po??czenie reporta?u ?ledczego i felietonu — autor zgromadzi? ogromny materia? dowodowy dotycz?cy afer w PZPN-ie, klubach oraz innych organizacjach sportowych i opisa? wszystko tak lubianym przez czytelników, dowcipnym stylem.
241 sec.

Zaginiony pamiętnik Don Juana

Przez ponad czterysta lat nikt nie odwa?y? si? go wydrukowa?.
W tajemnicy przekazywano go z pokolenia na pokolenie.
Jego autor sta? si? bohaterem wielu opowie?ci, ksi??ek i filmów. W ka?dej epoce rozpala? wyobra?ni?…
83 sec.

Przesunąć horyzont cz.2

Fragmenty filmu Dariusza Za?uskiego z wyprawy Falvit® Everest Expedition 2006
98 sec.

Przesunąć horyzont cz. 1

Fragmenty filmu Dariusza Za?uskiego z wyprawy Falvit® Everest Expedition 2006.

Min?? rok od zdobycia Mount Everestu przez cz?onków wyprawy Falvit® Everest Expedition 2006, której organizatorem by?a znana dziennikarka i podró?niczka Martyna Wojciechowska. Z tej okazji proponujemy pakiet — ksi??k? Przesun?? horyzont i film Everest. Przesun?? horyzont, nakr?cony przez uczestnika wyprawy Darka Za?uskiego.
Ksi??ka to bardzo osobista relacja Martyny: opowie?? o zdobywaniu najwy?szej góry ?wiata, codziennej walce z w?asnym organizmem i… demonami przesz?o?ci. Film to dramatyczny miejscami reporta? pokazuj?cy, jak bardzo niebezpieczna — i jak wspania?a jednocze?nie — jest wspinaczka w wysokich górach. Dodatkowym atutem tego dokumentu s? unikalne zdj?cia Himalajów.
Autor filmu jest do?wiadczonym himalaist?, który mi?o?? do gór ??czy z pasj? filmow?. Jego filmy o tematyce górskiej by?y nagradzane na wielu festiwalach, mi?dzy innymi w Vancouver, Moskwie i Trydencie.
86 sec.