BBC Report – Recent Arrest of Cinema Artists in Iran

افزایش تعداد سینماگران بازداشتی‌ در ایران
ناصر تقوایی کارگردان سینمای ایران به رادیو فارسی بی بی سی گفته همسرش در حالی به دلیل بازی در فیلم “تهران من، حراج” بازداشت شده که این فیلم از وزارت ارشاد مجوز داشت. آقای تقوایی می گوید همسرش، مرضیه وفامهر، پس از دستگیری به زندان قرچک ورامین منتقل شده و در یک ماه گذشته در همین زندان نگهداری شده است