Iran2ube – ایران تیوب

youtube selections

سریال نفس گرم قسمت 13

“حاج مرتضی” از زیارت کربلا برمی‌گردد و در فرودگاه با استقبال گرم خانواده‌اش مواجه می‌شود. “مونس” خواهر حاج مرتضی به خاطر کدورتی که از قبل وجود داشته و به “اسماعیل” پسر حاج مرتضی مربوط می‌شود، به دیدن وی در فرودگاه اکتفا می‌کند و به مهمانی شام نمی‌آید و …

کارگردان: محمدمهدی عسکرپور
بازیگران: سیما تیرانداز، مرجانه گلچین، رویا تیموریان، حامدکیلی، محمود پاک نیت

سریال نفس گرم قسمت 12

“حاج مرتضی” از زیارت کربلا برمی‌گردد و در فرودگاه با استقبال گرم خانواده‌اش مواجه می‌شود. “مونس” خواهر حاج مرتضی به خاطر کدورتی که از قبل وجود داشته و به “اسماعیل” پسر حاج مرتضی مربوط می‌شود، به دیدن وی در فرودگاه اکتفا می‌کند و به مهمانی شام نمی‌آید و …

کارگردان: محمدمهدی عسکرپور
بازیگران: سیما تیرانداز، مرجانه گلچین، رویا تیموریان، حامدکیلی، محمود پاک نیت