لحظه های درخشان – دفاعیه پسرخاله در «کلاه قرمزی و بچه ننه»

این فیلم که سومین فیلم بر اساس شخصیت های ماندگار «کلاه قرمزی و پسرخاله» است در سال 1390 تولید شد . یکی از محورهای آن ماجرای شیطنت های شخصیت «پسر عمه زا» است که منجر به دادگاهی شدن کلاه قرمزی و پسرعمه زا می شود . در این میان «پسرخاله» ، دفاع از بستگان خود را به عهده می گیرد و . . .