سخنان شهرام همایون خطاب به آتیلا پسیانی و گوگوش

هموطنان، بی بی سی و صدای آمریکا رسانه های ملی ما ایرانیان نیستند. زیرا که آنها تنها به منافع خودشان می اندیشند نه ایران و ایرانی!

تلوزیون ملی خود را همیاری کنید حتی اگر این همیاری “یک دلار” باشد

واریز به حساب از طریق از طریق حوالۀ بانک

Bank of America
Account: 1195273618
Routing: 122000661

ارسال چک از طریق پست
P.O.BOX 632
Canoga Park
CA 91305 U.S.A

از طریق تماس با مارکتینگ
001 – 818 882 8300

میتوانید به وب سایت کانال یک مراجعه کنید
http://channelonehd.com/