Iran2ube – ایران تیوب

youtube selections

داستان ارتبط كلاه قرمزی

در این قسمت آقای مجری می خواهد که معنای ارتباط را به بچه ها آموزش دهد .شخصیتهای این برنامه ازجمله جیگر /لطفا ببخشید/ببعی/پسرعمه زا/کلاه قرمزی و فامیل دور در برنامه حضور پیدا کردند و معنای ارتباط را به خوبی و زیبا و به روش جالبی برای آقای مجری تعریف و به نمایش در می آورند.
http://www.negahmedia.ir/media/show_video/69424

Category: Allgemein